commercial
   

4 Times Square, New York City

 

Hamburg's Electrical Utility - HEW, Germany

 
       
   

Rocking Horse Cafe, New York City

 

La Posada Hotel, Arizona

 
       
   

Abu Dhabi Eco Park, United Arab Emirates

     
    Abu Dhabi Eco Park